U sklopu projekta „(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“ u Zadru je u ponedjeljak 22. listipada 2018. godine održana edukacija za nastavnike Sveučilišta u Zadru sa ciljem promocije integracije koncepta društveno korisnog učenja u nastavne programe visokoobrazovnih ustanova. Edukaciju su organizirali Udruga Naš Hajduk i Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru koji su partner u provedbi projekta.

Na edukaciji koju je provela Anka Kekez Koštro iz konzultantske tvrtke MAP savjetovanja sudjelovalo je više od 15 nastavnika zadarskog Sveučilišta koji su svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijeli kvaliteti provedene edukacije.

Sudionici edukacije iskazali su podršku konceptu društveno korisnog učenja kao zajedničkog termina koji omogućuje aktivno uključivanje studenata u rješavanje problema (lokalne) zajednice. Pojedini nastavnici su i ranije imali iskustva uspostave suradnje s dionicima u zajednici (udrugama, ustanovama) i omogućavanja studentima da u sklopu nastave svoja znanja i vještine ustupe zajednici kako bi pomogli riješiti određeni problem. Definiranjem tih suradnji u zajednički termin „Društveno korisno učenje“ koji će biti prepoznat i prihvaćen od strane onih koji upravljaju sustavom obrazovanja osigurati će se adekvatna podrška samim nastavnicima za češće uključivanje komponente društveno korisnog učenja u redovne nastavne programe.

Bez institucionalne podrške, uvođenje društveno korisnog učenja kao dijela nastavnog programa počivati će na entuzijazmu pojedinih nastavnika koji su spremni suočiti se s izazovima kvalitetne provedbe nastavnog programa. Primjeri institucionaliziranja društveno korisnog učenja postoje ne samo u SAD-u (gdje postoji takva praksa još od 1980.-ih) već i u europskim državama te postoji mogućnost analize pojedinih primjera i njihove prilagodbe nacionalnom kontekstu.

Kao bitan doprinos zagovaranju za institucionalizaciju društveno korisnog učenja na visokooobrazovnim ustanovama poslužit će evaluacije projekata na temu društveno korisnog učenja koji se u Hrvatskoj provode tijekom 2018. i 2019. godine, a koji su, kao i projekt udruge Naš Hajduk, (su)financirani sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.