Projekt pod nazivom „(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“
provodi udruga Naš Hajduk s partnerima Nogomet Plusom, Gradom Splitom,
Ekonomskim fakultetom u Splitu, Kineziološkim fakultetom u Splitu te Sveučilištem u
Zadru. Cilj projekta je razvoj tri nova programa mentorstva u kojima će sudjelovati
najmanje 40 studenata. Na ovaj način ostvaruje se sinergija na način da se kroz isti
proces studentima ponudi prilika za praktičan stručni rad te odgovori na tri konkretna
društvena problema u lokalnoj zajednici (u području demokratske kulture, ekonomskog
razvoja i sportske aktivnosti mladih), povećavajući u isto vrijeme zagovaračke kapacitete
uključenih OCD-a te nastavnika za daljnje provođenje akademskog društveno korisnog
učenja.

Aktivnosti projekta su izrada metodologije za sustavno uključivanje studenata,
uspostavljanje programa mentorstva na visoko obrazovnim ustanovama te provedba
programa mentorstva na tri visoko obrazovne ustanove. Ove aktivnosti doprinose razvoju
volonterstva, jačanju kapaciteta udruga civilnog društva, razvoju pojedinih studijskih
programa te rješavanja konkretnih problema lokalne zajednice.
„Hajdučka demokracija se isplati“ je program mentorstva usmjeren na povećanje
demokratske kulture te društvenog i volonterskog angažmana mladih. Izradit i provest će
se u okviru Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Istraživanje koje će provoditi Odjel
za sociologiju prezentirat će se i kroz dokumentarni film koji ima za cilj široku edukaciju i
promociju volonterstva te izravne demokracije kao poželjnog oblika društvenog
aktivizma.

„Hajdučki turizam–prilika za zapošljavanje i razvoj“ je program mentorstva usmjeren na
povećanje zapošljivosti mladih i ekonomski razvoj grada Splita koji će se ostvariti
sudjelovanjem Našeg Hajduka i partnera u realizaciji integriranog razvojnog programa
“Split – mjesto dodira sporta i kulture” koji predviđa uspostavu Muzeja Poljud i
interpretacijskog centra Hajduka te arhitektonsku baštinu Poljuda, rezultirajući novom
turističkom ponudom i radnim mjestima.

„Živimo Hajduk“ je program mentorstva koji ima za cilj doprinijeti povećanju tjelesne
aktivnosti mladih osoba ali i ostalih građana Splita te povećanom broju stručnih volontera
u sportu tako što će se organizirati događanja povezana s hajdučkom zajednicom poput
Hajdučkih turnira i festivala te na taj način promicati školu kao mjesto višestranog
razvoja.

Projektom “(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja” osnažit će se
stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete pet organizacija civilnog društva, izradit će se i
provesti tri programa mentorstva za društveno korisno učenje, u kojima će sudjelovati
minimalno 40 studenata i 52 volontera. Povećat će broj studenata sa stečenim praktičnim
znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice,
osposobit će se minimalno šest nastavnika, s tri visoko učilište za primjenu nastavnih
metoda društveno korisnog učenja te pet predstavnika OCD-a za rad sa studentima i
implementaciju društveno korisnog učenja u organizacijama civilnog društva.
Projekt „(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“ trajat će od
travnja 2018. do listopada 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta 1.102.880,50 kn. Iznos koji je sufinancirala Europska unija iznosi 937.448,50 kn.

Kontakt osoba za više informacija:

Darko Čop,
Voditelj projekta

projekt@nashajduk.hr