Projekt pod nazivom „(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“ provodi udruga Naš Hajduk s partnerima Nogomet Plusom, Gradom Splitom, Ekonomskim fakultetom u Splitu, Kineziološkim fakultetom u Splitu te Sveučilištem u Zadru. Cilj projekta je razvoj tri nova programa mentorstva u kojima će sudjelovati najmanje 40 studenata. Na ovaj način ostvaruje se sinergija na način da se kroz isti proces  studentima ponudi prilika za praktičan stručni rad te odgovori na tri konkretna društvena problema u lokalnoj zajednici (u području demokratske kulture, ekonomskog razvoja i sportske aktivnosti mladih), povećavajući u isto vrijeme zagovaračke kapacitete uključenih OCD-a te nastavnika za daljnje provođenje akademskog društveno korisnog učenja.

Aktivnosti projekta su izrada metodologije za sustavno uključivanje studenata, uspostavljanje programa mentorstva na visoko obrazovnim ustanovama te provedba programa mentorstva na tri visoko obrazovne ustanove. Ove aktivnosti doprinose razvoju volonterstva, jačanju kapaciteta udruga civilnog društva, razvoju pojedinih studijskih programa te rješavanja konkretnih problema lokalne zajednice.

„Hajdučka demokracija se isplati“ je program mentorstva usmjeren na povećanje demokratske kulture te društvenog i volonterskog angažmana mladih. Izradit i provest će se u okviru Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Istraživanje koje će provoditi Odjel za sociologiju prezentirat će se i kroz dokumentarni film koji ima za cilj široku edukaciju i promociju volonterstva te izravne demokracije kao poželjnog oblika društvenog aktivizma.

„Hajdučki turizam–prilika za zapošljavanje i razvoj“ je program mentorstva usmjeren na povećanje zapošljivosti mladih i ekonomski razvoj grada Splita koji će se ostvariti sudjelovanjem Našeg Hajduka i partnera u realizaciji integriranog razvojnog programa “Split – mjesto dodira sporta i kulture” koji predviđa uspostavu Muzeja Poljud i interpretacijskog centra Hajduka te arhitektonsku baštinu Poljuda, rezultirajući novom turističkom ponudom i radnim mjestima.

„Živimo Hajduk“ je program mentorstva koji ima za cilj doprinijeti povećanju tjelesne aktivnosti mladih osoba ali i ostalih građana Splita te povećanom broju stručnih volontera u sportu tako što će se organizirati događanja povezana s hajdučkom zajednicom poput Hajdučkih turnira i festivala te na taj način promicati školu kao mjesto višestranog razvoja.

Projektom “(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja” osnažit će se stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete pet organizacija civilnog društva, izradit će se i provesti tri programa mentorstva za društveno korisno učenje, u kojima će sudjelovati minimalno 40 studenata i 52 volontera. Povećat će broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice, osposobit će se minimalno šest nastavnika, s tri visoko učilište za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja te pet predstavnika OCD-a za rad sa studentima i implementaciju društveno korisnog učenja u organizacijama civilnog društva.

Projekt „(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“ trajat će od travnja 2018. do listopada 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta 1.102.880,50 kn. Iznos koji je sufinancirala Europska unija iznosi 937.448,50 kn.

Kontakt osoba za više informacija:

Darko Čop,

Voditelj projekta

projekt@nashajduk.hr